شروع مزایده 9935 زمین از روز دوشنبه
۱۳۹۹-۱۰-۲۷

حضرت محمد ( ص ) می فرمایند: فاطمه پاره تن من است. هرکه او را بیازارد، مرا آزرده خاطرکرده

و هر که او را شاد کند، مرا نیز خوشحال نموده است

احتراماً ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز حضرت فاطمه ( س ) و دهه فاطمیه به اطلاع متقاضیان محترم می رساند: سالن مزایده زمین در روزهای دوشنبه مورخ 99/10/29 الی چهارشنبه مورخ 99/11/01 دایر خواهد بود