اطلاعیه فروش زمین در سطح شهر مشهد مقدس
۱۳۹۹-۰۷-۱۶

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند: آستان قدس رضوی در نظر دارد از هفته آتی( مورخ 99/7/20 ) قطعات با کاربری های مختلف در سطح شهر مشهد را بصورت مزایده واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده طبق روال گذشته به سالن مزایده زمین مراجعه نمایند.