عدم انجام ثبت نام اینترنتی
۱۳۹۲-۰۷-۱۶
باطلاع متقاضیان محترم زمین میرساند بدیل تغییراتی که در مبلغ ودیعه واریزی جهت ثبت نام اینترنتی شده تا اطلاع ثانوی از طریق این سایت فقط امکان مشاهده قطعات واگذاری هر هفته میسر است لذا متقاضیان محترم برای ثبت نام بایستی با مراجعه به سالن واگذاری زمین واقع در چهارراه شهداء -سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال بعنوان ودیعه به شماره حساب 26/75880880  بانک  ملت در مزایده زمین شرکت فرمایند.