قابل توجه خریداران قولنامه ای زمین
۱۳۹۲-۰۷-۱۶
نظر به اینکه اخیراَ تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به خرید و فروش غیر مجاز اراضی موقوفه حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام در حومه شهر مشهد می نمایند لذا بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند اراضی چاه خاصه – منزل آباد – کشف – کلاته بوغه – امیرآباد – مردارکشان – بازه آبشر« معروف به چشمه پونه »- بیلدر – ذکریا – معجونی« سیدی » - ده غیبی – طرق – خیابان « شهرک شهید رجائی ، شهید باهنر ، قلعه ساختمان » - محمد آباد – کنه بیست – گازرگاه و... موقوفه آستان قدس رضوی بوده ، لازم است بمنظور جلوگیری از مشکلات آتی قبل از هر گونه اقدام با سازمان مرکزی آستان قدس رضوی اداره حفاظت با شماره تلفن 3723366 هماهنگ نمائید ، بدیهی است معاملات بر روی اراضی که دارای سنداجاره معتبر می باشند طبق روال قبل از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل به انجام می باشد.