مصوبه مساعدتی
1

تعهدنامه

2

اطلاعات درخواست

3

سند مالکیت

4

اطلاعات مستاجرین

5

پیوست مدارک

6

بررسی اطلاعات

7

اتمام عملیات

اینجانب صحت و اصالت مدارک و مستندات ابرازی و پیوست شده را عهده دار می شوم و آستان قدس رضوی در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد

پیشخوان املاک و اراضی آستان قدس رضوی

شماره تماس : ۰۵۱۳۱۴۳۷۰۸۳

موقعیت ملک را با کلیک بر روی نقشه مشخص کنید